ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК-ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ЈЕ КОНАЧНО УШАО У ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, АЛИ…

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК-ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ЈЕ КОНАЧНО УШАО У ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, АЛИ…

Овим путем обавештавамо све своје чланове, пословне партнере, пријатеље и остале заинтересоване за наш рад да након вишегодишње борбе за решавања питања отпада насталог рушењем и грађењем, коначно је изменама и допунама Закона о управљању отпадом, он добио нову дефиницију, раздвојен је од других врста отпада, подељен на опасни и неопасни, и коначно добио свој члан.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је активно учествовала на припреми овог измењеног и допуњеног Закона, као део Радне групе са својим члановима. Наш предлог новог члана је био прихваћен у целости и требало га је правно обрадити како би имао форму коју задовољава овако важан акт, како би испунио све захтеве и потребе индустрије, и пре свега друштва као целине.

Грађевински отпад се, по правилу, раздваја на локацији настајања и превози на тачно одређена места, где се сакупља и, по потреби, припрема за поновну употребу и рециллажу. Забрањено је мешање грађевинског отпада са комуналним, комерцијалним и индустријским отпадом, посебно опасним отпадом у свим наведеним категоријама. ЈЛС одређује и организује, у складу са својим Планом за управљање отпадом, места за пријем раздвојеног грађевинског отпада следећих катогерија: камен, бетон, цигла, керамички материјали, гипс, асфалт, изолациони материји, дрво, стакло, метали, пластични материјали, ископано земљиште и остали неопасан отпад, азбест и остали опасан отпад. Она обавезује извођаче грађевинских радова да обезбеде и организују раздајање наведених материјала на месту извођења радова, смање утицај буке и прашине коришћењем најбољих доступних техника (БАТ) и да сав грађевински отпад предају на поменута тачно одређена места. На овим местима је омогућено и грађанима да предају наведене врсте раздојеног грађевинског отпада. ЈЛС посебно обезбеђује место за сакупљење и могући третман хумуса и другог земљишта насталог при извођењу грађевинских и инфраструкрурних радова. У активностима унапређења енегетске ефикасности неопходно је раздвојити наведене врсте грађевинског отпада, посебно опасног отпада. Саставни део пријаве радова и грађевинске дозволе за ову област мора бити процена на основу техничке документације и непосредног увида на месту извођења о запремини и саставу предиђених наведених врста грађевинског отпада, посебно опасног отпада. Обевезно је спровести процедуру декотаминације (уклањања) свих врста опасних материјала пре било каквих грађевинских активности. ЈЛС у сагласности са надлежним Министарством треба посебно да обезбеди и организује места за трајно збрињавање азбестних материјала на локалном, регионалном или националном нивоу. Потребно је стандардизовати поступке и материјале у преради грађевинског отпада кроз одговарајуће прописе. Образовање, обуку и усавршавање кадрова неопходних за пројектовање, организацију, извођење, надзор и контролу наведених активности у овој области
спроводе у сарадњи надлежно Министарство, ЈЛС, стручне организације и вискошколске установе.
Влада на предлог надлежног Министарства ближе прописује начин и поступак управљања грађевинским отпадом кроз подзаконске прописе.

Овај предлог је прихваћен у целости и као такав је представљао добар основ за стварање базе за регулисање активности које се своде на послове стварања овог материјала као и његовог даљег третмана, до реупотребе.
Могуће је да је он био преобилан за измењени и допуњени Закон о управљању отпадом те смо у коначној верзији добили, понављамо ипак историјски помак, нови члан везан за грађевински отпад, који гласи:

„ ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД РАЗДВАЈА СЕ НА ЛОКАЦИЈИ НАСТАНКА КАКО БИ СЕ ПРИПРЕМИО ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОСТУПКЕ ЗАТРПАВАЊА И НАСИПАЊА И/ИЛИ ОДЛАГАЊА. ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О КОЛИЧИНАМА И ВРСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА КОЈИМ УПРАВЉА И О ТОМЕ ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НЕКОНТРОЛИСАНО ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА. ВЛАДА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ОТПАДОМ.“

Али…
Овим смо добили легализацију садашњег стања у овој области и наговештај будуће Уредбе која би се морала ургентно донети, да би колико толико спречили да се огромне количине рециклабилног материјала не прерађују, стварајући проблеме на целој територији Републике
Србије. Немамо раздвајање од других токова отпада, као ни раздвајање опасних од неопасних компоненти материјала, те му остаје досадашња функција прекривања комуналних депонија, насипања купљених или закупљених парцела и врло могуће, као и до сада, нелегалан истовар на погодним местима, иако се чланом изричито забрањује. Питање је да ли су то лица или привредни субјекти са одређеним ОБУЧЕНИМ лицем за управљање овом врстом материјала, јер уколико не постоји анализа материјала у пројектном облику, посматрајући начине и технологије послова који стварају овај отпад, он ће и даље бити у мешаном стању и тешко је водити евиденцију о врстама добијених материјала. У сваком случају, овај историјски тренутак, треба искористити како би и даље напорно радили на унапређењу индустрије у нашем простору и у ходу решавали препреке на које наилазимо сви заједно.

Пошто је у току Јавна расправа, замолили би смо све заинтересоване за ову област, а на основу свега горе изнетог, дају своје предлоге, како би смо их објединили и као такве проследили доносиоцима одлука, законодавцу и законописцу како би им олакшали решавање ових, по нама, важних питања, за даљи напредак наше индустрије.

Предлоге можете послати на адресу
secretariat@serbiandemolition.org

Очекивања су да ће део предлога бити прихваћен, и наравно очекујемо много и од будуће Уредбе која би ближе одредила дужности и обавезе свих у ланцу управљања овим током отпада који је коначно добио и свој законски обрис.

Приручник о прикључцима за рушење и рециклажу

Приручник о прикључцима за рушење и рециклажу

Заједно са ЕДА, Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је приредила, заједно са својим члановима, пригодан едукативни материјал под мазивом „ПРИКЉУЧЦИ“ који ће користити за обуку и тренинг будућих корисника нашег школског центра.

На овај начин желимо да приближимо коришћење машина са различитим прикључцима за што ефикаснију њихову употребу у пословима рушења и раздвајања материјала на лицу места, што постаје и законска обавеза.

Документ је на српском језику што олакшава његово коришћење и употребу и за друге заинтересоване колективе и појединце, и представља један нови начин нашег рада и ангажовања у циљу промовисања индустрије коју представљамо, чиме олакшавамо избор набавке опреме која је потребна за обављање радних активности.

За све информације и наруџбе можете се обратити на адресу: secretariat@serbiandemolition.org

 

Светски самит за рушење 2021

Светски самит за рушење 2021

Светски самит за рушење 2021. одржаће се 20. и 21. октобра у Чикагу.

На догађају биће простора за специјализоване конференције, као и за уручење награда. 

Овај догађај представљаће презентације које покривају недавне изазовне пројекте рушења из целог света.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу ће активно учествовати на самиту преко представника, члана управног одбора СДА, Радомира Сретеновића.

Више информација на:

https://www.demolitionsummit.com/index.html

Вебинар „Рециклирање полистиренске пене која садржи ХБЦД“

Вебинар „Рециклирање полистиренске пене која садржи ХБЦД“

Вебинар „Рециклирање полистиренске пене која садржи ХБЦД“ одржаће ЕДИ 13. октобра, а водиће га Аликс Рајхнекер,
из ПОЛИСТИРЕНЕЛООП-а.

Вебинар ће објаснити опште концепте о процесу рециклирања ПС-пене који садржи ХБЦД и научене лекције које би могле бити корисне компанијама у будућности.

Учешће на овом вебинару је потпуно бесплатно за све присутне, потребно је само да се унапред пријавите.

Из логистичких разлога, број учесника је ограничен самом платформом.

За више информација и пријаве кликните на линк:

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/recycling-of-ps-foam-demolition-waste-containing-hbcd/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Recycling+of+PS-foam+demolition+waste+containing+HBCD%2C+next+EDI+webinar

Вебинар „Уклањање азбеста са тротоара и вертикалних површина“

Вебинар „Уклањање азбеста са тротоара и вертикалних површина“

Бесплатни Вебинар „Уклањање азбеста са тротоара и вертикалних површина“  одржаће се 15. септембра, а водиће га Патрик Грандчамп из БЛАСТРАK -а.

Вебинар ће објаснити опште концепте азбеста, затим  како уклонити азбест са тротоара и вертикалних површина са практичним примерима.

Учешће на овом вебинару је потпуно бесплатно за све присутне, потребно је само да се унапред пријавите.

Из логистичких разлога, број учесника је ограничен самом платформом.

Пријавите се кликом на линк:

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/edi-webinar-removal-of-asbestos-from-pavements-and-vertical-surfaces/

10 година постојања ЕКОТЕХНА 2000

10 година постојања ЕКОТЕХНА 2000

ЕКОТЕХНА 2000 је 20.08.2021. прославила 10 година постојања и на леп начин позвала пословне сараднике да заједно обележимо тај датум.

ЕКОТЕХНА 2000 је члан Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу од нашег почетка рада и један од иницијатора оснивања, тако да заједничким трудом и радом очекујемо да оваквих јубилеја буде још више уз повећање заједничких активности.

Дружење се одиграло на броду и потрајало је дубоко у ноћ уз сјајну амосферу и дружење. Обично је тако када се све ради из љубави према послу који се обавља и када постоји заједнички циљ да се послови обављају на тај начин да сви буду задовољни и срећни.

 

О азбесту у часопису “Гласник”

О азбесту у часопису “Гласник”

О азбесту око нас писао је потпредседник СДА Виктор Кобјерски за часопис “Гласник” , инжењерске коморе Србије.

Текст можете прочитати кликом на линк за ПДФ верзију часописа:

http://www.ingkomora.org.rs/glasnik/43/