ОРГАНИЗАЦИЈА СДА

ПРЕДСЕДНИШТВО

 • Председник,
 • Потпредседник
 • Секретар ДСА

СКУПШТИНА СДА

обухвата све организационе целине техничко -инжењерске, едукативне и маркетиншке

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЦЕЛИНЕ

Техничко – инжењерска организациона целина Усаглашена са законима,стандардима,нормативима и прописима ЕУ

 • Обухвата законе и подзаконска акта.
 • Стандарде
 • Техничке нормативе и прописе
 • Делатност инжењеринга и оперативе

Едукација – организациона целина Усаглашена са законима,стандардима,нормативима и прописима ЕУ

 • Обука и радионице
 • Сертификација
 • Научни радови

Маркетинг – организациона целина Усаглашена са прописима ЕУ

 • Предавања
 • Скупови
 • Сајмови

УПРАВНИ ОДБОР

 • председник УО ДСА (са функцијом претседника скупштине ДСА)
 • заменик председника УО