Наши циљеви

Прилагођавање закона Републике Србије Европским законима.

Стандардизовање производа добијених рушењем и рециклажом.

Обука и тренинг како државних службеника тако и појединаца и предузећа који се баве овом врстом послова.

Обједињавање привредних чинилаца који се баве производњом и стварањем отпада

Иницирање сарадње образовања, науке и привреде у Републици Србији.

Организовање Дана рушења у  школама ради подизања еколошке и практичне свести код најмлађих генерација.

Прекидање стварања дивљих депонија – сметлишта и учествовање у препројектовању постојећих депонија

Загађено тло, разним токсичним материјама, заменити квалитетном земљом и извршити ремедијацију таквих површина.

Дејан Бојовић

Председник

Виктор Кобјерски

Подпредседник

проф.др Миодраг Зечевић

Председник Скупштине

Управни одбор

проф.др Ивица Ристовић

Марко Милачић

проф.др Милорад Крговић

Миленце Срећковић

Василије Гашић

Мирослав Чантрак

др Милица Марчета Канински

Мирослав Крстић

Јован Богуновић

Влада Маркановић

Радомир Сретеновић, П.Е

Надзорни одбор

Аца Поповић

председник надзорног одбора

Будимир Новаковић

проф.др Слободан Кораћ

Бранко Кнежевић

Руководиоци сектора

Вељко Јанковић

Подпредседник скупштине и Привреда

доц.др.Неда Николић

Наука

Љиљана Новаковић

Урбанизам и архитектура

Љиљана Брајовић

Правни послови

Велимир-Веша Михајловић

Медији

Почасни чланови

проф.др.Бранко Ковачевић

Визија

Да Србија рециклира 70% отпада рушења и градјења и да наше фирме могу да обављају ову врсту послова у Европи и свету. Подизање еколошке свести градјанства у Републици Србији.

Мисија

Приближити законску регулативу и квалитет индустрије рушења европским стандардима и нормама уз помоћ наше науке и ЕДА..

Стандардизација

Стандардизација производа добијених рушењем и рециклажом.

Циљ

Прекинути са стварањем дивљих депонија – сметлишта и учествовање у препројектовању постојећих депонија где се комунални отпад прекрива земљом и шутом, а тиме повећавамо енергетску ефикаснос комуналног отпада.

ОСТАНИМО У КОНТАКТУ

Ако сте заинтересовани за сарадњу, пошаљите нам поруку са вашим идејама и проблемима. Одговорићемо чим будемоу могућности.