Мало даље, у будућност- текст у часопису ГРЕНЕФ

Мало даље, у будућност- текст у часопису ГРЕНЕФ

Текст о дефинисању грађевинског отпада, његовом разврставању, сертификацији и деконтаминацији, чији је аутор Дејан Бојовић можете прочитати у часопису “Гренеф”, на странама 102-107.

Онлајн верзију можете прочитати кликом на линк:

https://www.grenef.com/online/br15/#p=103

Извор: https://www.grenef.com/

Критика на рачун решења новог нацрта закона о управљању отпадом за грађевински отпад и мобилна постројења

Критика на рачун решења новог нацрта закона о управљању отпадом за грађевински отпад и мобилна постројења

Нацрт закона о изменама и допунама закона о управљању отпадом легализује садашње стање када је реч о грађевинском отпаду, а то значи наставак неконтролисаног одлагања уместо рециклирања, и отвара могућност да се у мобилним постројењима обавља третман свих врста отпада, што може да угрози људе и животну средину, став је невладиних организација.

Интересовање заинтересоване јавности за онлајн презентацију Нацрта закона о изменама и допунама закона је било толико да је због техничког ограничења од максимално сто учесника, Министарство заштите животне средине морало да организује још једну презентацију следећег дана. Јавна расправа трајала је од 14. октобра до 5. новембра.

Нацрт закона, како кажу у невладином сектору, током рада радне групе доживео је неколико верзија, а добро је да се одустало од намере да се дозволи увоз опасног и неопасног отпада ради енергетског третмана, тачније спаљивања.

Осим лоших решења за грађевински отпад и мобилна постројења за управљање отпадом, невладине организације критикују и одустајање од одредбе која предвиђа оснивање колективног оператера за посебне токове отпада.

Дејан Бојовић, из Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу, која је имала представника у радној групи, каже да је њихов предлог новог члана прихваћен, али у финалној верзији Нацрта није остављен у целини.

Иако је направљен помак дефинисањем обавезе да се грађевински отпад раздваја на локацији настанка, како би се припремио за третман, односно поновно кориршћење, Нацрт, како истиче легализује садашње стање.

„Како немамо раздвајање грађевинског од других токова отпада, као ни раздвајања опасних од неопасних компоненти материјала, грађевински отпад ће и даље прекривати комуналне депоније, бити насипан на купљеним или закупљеним парцелама, и као и до сада, нелегално истоваран на погодним местима, што је иако забрањено, ипак масовна појава због слабе ефикасности инспекција“, истиче он.

Игор Јездимировић, председник НВО Инжењери заштите животне средине, истакао је да Нацрт закона користи израз мобилно постројење за управљање отпадом, а требало би да употреби мобилно постројење за третман отпада јер се овим прописом даје могућност да се у овим постројењима отпад и и третира.

Такође, узимајући у обзир утицај који ова постројења могу да имају на животну средину, као и капацитете за ефективно контролисање њиховог рада, предлажу да она могу да се користе само за одређене врсте отпада – грађевински и медицински.

То предлажемо јер мали број оператера преузима ову врсту отпада и имајући у виду његову количину у односу на друге врсте отпада, објашњава Јездимировић.

Кристина Цвејанов, експерткиња за управљање отпадом, истиче да се јасно види да постоји добра воља у Министарству заштите животне средине да се надокнади пропуштено и унапреди област управљања отпадом. То доказује рад на изменама два најважнија закона о области отпада – о управљању отпадом и о амбалажи и амбалажном отпаду, као и на изради програма о управљању отпадом и програму циркуларне економије.

Међутим, како каже, евидентно је да фале стручни капацитети у самом Министарству јер је недовољан број запослених ангажован на изради ових докумената.

„Последица је изостанак логичне синхронизације међу овим документима, али и анализе примене закона и ех аnte анализа ефеката измена. Зато је изузетно важно омогућити укључивање јавности у израду законских и планских докумената, јер знање и коментари учесника у систему управљања отпадом доприносе унапређењу законског оквира и олакшавају његову примену“, поручила је она.

Одустајање од колективних оператера за посебне токове отпада, према мишљењу Соње Поповић, менаџерке Архус центра јужне и источне Србије, је такође, лоше решење, јер тиме није дата могућност да колективни оператери сносе финансијску одговорност за одвојено сакупљање посебних токова отпада из домаћинства у које спадају електрични и електронски уређаји, гуме, батерије, отпадна уља. Самим тим је доведена у питање примена чланова Нацрта закона који прописују обавезну сепарацију отпада.

Она истиче да је потребно додатно дефинисати шеме продужене одговорности произвођача, како би се јасно разграничило да трошкови прикупљања ове врсте отпада не падају на терет домаћинстава, комуналних предузећа или јединица локалних самоуправа.

У коментару ове организације на Нацрт наводи се да је један од основних циљева овог прописа развијање свести о управљању отпадом, али да нису разрађене мере за спровођење тог процеса, као и за укључивање јавности.

Архус центар предлаже да се у циљу развијања свести јавности дефинишу механизми И одговорности за њено укључивање у разматрање извештаја о управљању отпадом, као и да се уведе обавеза јавног објављивања годишњих извештаја на сајту институција које су надлежне за њихову припрему.

Извор текста и слике: BALKAN GREEN ENERGY NEWS

Kritika na račun rešenja novog nacrta zakona o upravljanju otpadom za građevinski otpad i mobilna postrojenja

Количина отпада који се ствара грађењем и рушењем, већа је од 100 милиона тона годишње

Количина отпада који се ствара грађењем и рушењем, већа је од 100 милиона тона годишње

Председник СДА Дејан Бојовић, говорио је за РТВ о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом.

“Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу” активно је учествовала у припреми Нацрта закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом као део Радне групе.

Њихов предлог је прихваћен и грађевински отпад се први пут нашао у закону. Према речима председника асоцијације Дејана Бојовића годинама се боре за регулисање управљања грађевинским отпадом и послова у вези са тим јер у свету је то нова индустрија која прави профит, а која у Европи постоји 40 година.

“Ми се 10 година боримо да та област добије законски оквир и кроз Закон о управљању отпадом и кроз Закон о изградњи и просторном планирању, тако да смо коначно постигли циљ”.

Незваничне процене су, узимајући у обзир инфраструктурне радове који су велики, градњу и реконструкцију објаката у градовима, изградњу брзих путева и аутопутева, да је та количина отпада који се ствара грађењем и рушењем већа од 100 милиона тона годишње.

То су огромне количине грађевинског отпада који се рециклажом може користити у разне сврхе, а код нас се уопште не користи, каже Бојовић.

Бојовић додаје да је предлог, на основу којег је грађевински отпад ушао у Нацрту закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом и добио и свој члан, врло конкретан.

Нацртом закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом направљен је велики корак за управљање грађевинским отпадом, сматра Бојовић и додаје да нико не измишља топлу воду јер се таква пракса, коришћења те врсте отпада, користи у свету и ми покушавамо да то уведемо и код нас.

То је добар начин да се тај материјал искористи максимално и добије своју пуну функцију.Тиме бисмо смањили коришћење природних материјала и минералних сировина које се бесомучно троше у овом грађевинском буму који се тренутно дешава код нас.

Корист је вишеструка, уштедели бисмо природне ресурсе, смањили количине отпада на депонијама и утицај на животну средину, каже Дејан Бојовић.

Аудио снимак и текст можете наћи на:

https://rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/kolicina-otpada-koji-se-stvara-gradjenjem-i-rusenjem-veca-je-od-100-miliona-tona-godisnje-(audio)_1287159.html

Бесплатни ЕДИ вебинар: „Управљање контаминацијом ПФАС-ом у зградама“

Бесплатни ЕДИ вебинар: „Управљање контаминацијом ПФАС-ом у зградама“

Пер- и полифлуороалкил супстанце (ПФАС) се могу користити у разним врстама зграда и имају многе функције. Међутим, они су веома опасни за наше здравље и животну средину.

Из тог разлога, ЕДИ је сарађивао са АRCADIS-ом на креирању новог вебинара под називом „Управљање контаминацијом ПФАС-ом у зградама“ и бавиће се опасностима и процесом деконтаминације ПФАС-а. Овај вебинар ће представити експерт Томас Хелд и он ће се одржати 1. децембра.

Учешће на овом вебинару је потпуно бесплатно за све учеснике, потребно је само да се региструјете унапред. Из логистичких разлога, број учесника је ограничен самом платформом.

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/edi-webinar-management-of-pfas-contamination-in-buildings/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Discover+EDI%27s+new+webinar+%27Management+of+PFAS+contamination+in+buildings%27

“Грађевински отпад је ресурс који ми углавном бацамо”

“Грађевински отпад је ресурс који ми углавном бацамо”

Председник СДА, Дејан Бојовић, дао је интервју за лист “Зелена економија”, где је говорио о значајности рециклаже, улогама СДА и едукацији.

Текст можете прочитати на веб сајту странице  https://privredni.rs/index.php?gr=26 , на странама 16. и 17. или испод, кликом на “Скините документ”.

 

Преузето са: privredni.rs

 

ЕДИ проучава нову  директиву о азбесту

ЕДИ проучава нову директиву о азбесту

Европски институт за деконтаминацију је у контакту са Генералним директоратом Европске комисије  за запошљавање како би разјаснио следеће кораке.
Постоји битан напредак у вези са управљањем и изложеношћу азбестом. Европски парламент је последњих недеља одобрио примену снажнијих мера за све послове где постоји изложеност овој опасној материји.

У том смислу, ЕДИ детаљно проучава ове модификације како би могао да саветује своје чланове. Такође, проучавање ових промена је једна од главних тачака о којима ће се расправљати на наредним састанцима радне групе за опасне материје.

ЕДИ је такође контактирао Генерални директорат  Европске комисије за запошљавање како би сазнао наредне кораке које треба предузети у том погледу. Агенција је саопштила да ради на ажурирању Директиве 2009/148/ЕЦ (Directive 2009/148/E) и да, у принципу, мере неће бити спроведене до средине 2022. године.

Више инфпрмација о радној групи за опасне материје на:

https://www.decontaminationinstitute.org/groups/hazardous-substances/

ЕДА је недавно учествовала као панелиста на првом састанку Форума градње високог нивоа.
Почетком октобра, Европска асоцијација за рушење, ЕДА, била је једна од институција која је учествовала на првом састанку.

Према речима саме организације, овај први састанак може бити „успешно отварање дијалога на путу транзиције ка зеленом, дигиталном екосистему грађевинске индустрије“.

На састанку се говорилo о темама као што су опоравак грађевинског сектора након пандемије KОВИД-19, нови изазови са којима се суочавамо (климатска криза, дигитализација, итд.) и о различитим иницијативама које постоје на европском нивоу за кретање ка зеленијем, циркуларном моделу.

ЕДИ вебинар: Деконтаминација арсена и демонтажа опреме

ЕДИ вебинар: Деконтаминација арсена и демонтажа опреме

Која решења за деконтаминацију арсена се могу користити? Придружите се вебинару да бисте сазнали!

Приликом деконтаминације подручја, кључно је узети у обзир изложеност арсену. Ако желите да знате како да се носите са опасним материјама, овај вебинар ће вас сигурно занимати!

Вебинар: “Деконтаминација арсена и демонтажа опреме” биће одржан у среду 10. новембра у 15 часова.

Можете се придружити овом вебинару да бисте продубили своје знање о арсену, као и разматрања која треба узети у обзир у вези са његовом изложеношћу. Штавише, кроз теорију и студије случаја биће објашњено како извршити исправну деконтаминацију арсена и демонтажу опреме.

Учешће на овим вебинарима је потпуно бесплатно за све учеснике, само је потребно да се пријаве унапред јер је број учесника ограничен (пријаве ће се примати по строгом редоследу пријављивања).

Више информација и линк за пријаву:

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/edi-webinar-arsenic-decontamination-and-equipment-dismantling/