“Грађевински отпад је ресурс који ми углавном бацамо”

“Грађевински отпад је ресурс који ми углавном бацамо”

Председник СДА, Дејан Бојовић, дао је интервју за лист “Зелена економија”, где је говорио о значајности рециклаже, улогама СДА и едукацији.

Текст можете прочитати на веб сајту странице  https://privredni.rs/index.php?gr=26 , на странама 16. и 17. или испод, кликом на “Скините документ”.

 

Преузето са: privredni.rs

 

ЕДИ проучава нову  директиву о азбесту

ЕДИ проучава нову директиву о азбесту

Европски институт за деконтаминацију је у контакту са Генералним директоратом Европске комисије  за запошљавање како би разјаснио следеће кораке.
Постоји битан напредак у вези са управљањем и изложеношћу азбестом. Европски парламент је последњих недеља одобрио примену снажнијих мера за све послове где постоји изложеност овој опасној материји.

У том смислу, ЕДИ детаљно проучава ове модификације како би могао да саветује своје чланове. Такође, проучавање ових промена је једна од главних тачака о којима ће се расправљати на наредним састанцима радне групе за опасне материје.

ЕДИ је такође контактирао Генерални директорат  Европске комисије за запошљавање како би сазнао наредне кораке које треба предузети у том погледу. Агенција је саопштила да ради на ажурирању Директиве 2009/148/ЕЦ (Directive 2009/148/E) и да, у принципу, мере неће бити спроведене до средине 2022. године.

Више инфпрмација о радној групи за опасне материје на:

https://www.decontaminationinstitute.org/groups/hazardous-substances/

ЕДА је недавно учествовала као панелиста на првом састанку Форума градње високог нивоа.
Почетком октобра, Европска асоцијација за рушење, ЕДА, била је једна од институција која је учествовала на првом састанку.

Према речима саме организације, овај први састанак може бити „успешно отварање дијалога на путу транзиције ка зеленом, дигиталном екосистему грађевинске индустрије“.

На састанку се говорилo о темама као што су опоравак грађевинског сектора након пандемије KОВИД-19, нови изазови са којима се суочавамо (климатска криза, дигитализација, итд.) и о различитим иницијативама које постоје на европском нивоу за кретање ка зеленијем, циркуларном моделу.

ЕДИ вебинар: Деконтаминација арсена и демонтажа опреме

ЕДИ вебинар: Деконтаминација арсена и демонтажа опреме

Која решења за деконтаминацију арсена се могу користити? Придружите се вебинару да бисте сазнали!

Приликом деконтаминације подручја, кључно је узети у обзир изложеност арсену. Ако желите да знате како да се носите са опасним материјама, овај вебинар ће вас сигурно занимати!

Вебинар: “Деконтаминација арсена и демонтажа опреме” биће одржан у среду 10. новембра у 15 часова.

Можете се придружити овом вебинару да бисте продубили своје знање о арсену, као и разматрања која треба узети у обзир у вези са његовом изложеношћу. Штавише, кроз теорију и студије случаја биће објашњено како извршити исправну деконтаминацију арсена и демонтажу опреме.

Учешће на овим вебинарима је потпуно бесплатно за све учеснике, само је потребно да се пријаве унапред јер је број учесника ограничен (пријаве ће се примати по строгом редоследу пријављивања).

Више информација и линк за пријаву:

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/edi-webinar-arsenic-decontamination-and-equipment-dismantling/

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК-ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ЈЕ КОНАЧНО УШАО У ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, АЛИ…

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК-ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД ЈЕ КОНАЧНО УШАО У ЗАКОН О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, АЛИ…

Овим путем обавештавамо све своје чланове, пословне партнере, пријатеље и остале заинтересоване за наш рад да након вишегодишње борбе за решавања питања отпада насталог рушењем и грађењем, коначно је изменама и допунама Закона о управљању отпадом, он добио нову дефиницију, раздвојен је од других врста отпада, подељен на опасни и неопасни, и коначно добио свој члан.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је активно учествовала на припреми овог измењеног и допуњеног Закона, као део Радне групе са својим члановима. Наш предлог новог члана је био прихваћен у целости и требало га је правно обрадити како би имао форму коју задовољава овако важан акт, како би испунио све захтеве и потребе индустрије, и пре свега друштва као целине.

Грађевински отпад се, по правилу, раздваја на локацији настајања и превози на тачно одређена места, где се сакупља и, по потреби, припрема за поновну употребу и рециллажу. Забрањено је мешање грађевинског отпада са комуналним, комерцијалним и индустријским отпадом, посебно опасним отпадом у свим наведеним категоријама. ЈЛС одређује и организује, у складу са својим Планом за управљање отпадом, места за пријем раздвојеног грађевинског отпада следећих катогерија: камен, бетон, цигла, керамички материјали, гипс, асфалт, изолациони материји, дрво, стакло, метали, пластични материјали, ископано земљиште и остали неопасан отпад, азбест и остали опасан отпад. Она обавезује извођаче грађевинских радова да обезбеде и организују раздајање наведених материјала на месту извођења радова, смање утицај буке и прашине коришћењем најбољих доступних техника (БАТ) и да сав грађевински отпад предају на поменута тачно одређена места. На овим местима је омогућено и грађанима да предају наведене врсте раздојеног грађевинског отпада. ЈЛС посебно обезбеђује место за сакупљење и могући третман хумуса и другог земљишта насталог при извођењу грађевинских и инфраструкрурних радова. У активностима унапређења енегетске ефикасности неопходно је раздвојити наведене врсте грађевинског отпада, посебно опасног отпада. Саставни део пријаве радова и грађевинске дозволе за ову област мора бити процена на основу техничке документације и непосредног увида на месту извођења о запремини и саставу предиђених наведених врста грађевинског отпада, посебно опасног отпада. Обевезно је спровести процедуру декотаминације (уклањања) свих врста опасних материјала пре било каквих грађевинских активности. ЈЛС у сагласности са надлежним Министарством треба посебно да обезбеди и организује места за трајно збрињавање азбестних материјала на локалном, регионалном или националном нивоу. Потребно је стандардизовати поступке и материјале у преради грађевинског отпада кроз одговарајуће прописе. Образовање, обуку и усавршавање кадрова неопходних за пројектовање, организацију, извођење, надзор и контролу наведених активности у овој области
спроводе у сарадњи надлежно Министарство, ЈЛС, стручне организације и вискошколске установе.
Влада на предлог надлежног Министарства ближе прописује начин и поступак управљања грађевинским отпадом кроз подзаконске прописе.

Овај предлог је прихваћен у целости и као такав је представљао добар основ за стварање базе за регулисање активности које се своде на послове стварања овог материјала као и његовог даљег третмана, до реупотребе.
Могуће је да је он био преобилан за измењени и допуњени Закон о управљању отпадом те смо у коначној верзији добили, понављамо ипак историјски помак, нови члан везан за грађевински отпад, који гласи:

„ ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД РАЗДВАЈА СЕ НА ЛОКАЦИЈИ НАСТАНКА КАКО БИ СЕ ПРИПРЕМИО ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПОСТУПКЕ ЗАТРПАВАЊА И НАСИПАЊА И/ИЛИ ОДЛАГАЊА. ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН ОДНОСНО ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА МОРА ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О КОЛИЧИНАМА И ВРСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА КОЈИМ УПРАВЉА И О ТОМЕ ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ АГЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НЕКОНТРОЛИСАНО ОДЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА. ВЛАДА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ НАЧИН И ПОСТУПАК УПРАВЉАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ОТПАДОМ.“

Али…
Овим смо добили легализацију садашњег стања у овој области и наговештај будуће Уредбе која би се морала ургентно донети, да би колико толико спречили да се огромне количине рециклабилног материјала не прерађују, стварајући проблеме на целој територији Републике
Србије. Немамо раздвајање од других токова отпада, као ни раздвајање опасних од неопасних компоненти материјала, те му остаје досадашња функција прекривања комуналних депонија, насипања купљених или закупљених парцела и врло могуће, као и до сада, нелегалан истовар на погодним местима, иако се чланом изричито забрањује. Питање је да ли су то лица или привредни субјекти са одређеним ОБУЧЕНИМ лицем за управљање овом врстом материјала, јер уколико не постоји анализа материјала у пројектном облику, посматрајући начине и технологије послова који стварају овај отпад, он ће и даље бити у мешаном стању и тешко је водити евиденцију о врстама добијених материјала. У сваком случају, овај историјски тренутак, треба искористити како би и даље напорно радили на унапређењу индустрије у нашем простору и у ходу решавали препреке на које наилазимо сви заједно.

Пошто је у току Јавна расправа, замолили би смо све заинтересоване за ову област, а на основу свега горе изнетог, дају своје предлоге, како би смо их објединили и као такве проследили доносиоцима одлука, законодавцу и законописцу како би им олакшали решавање ових, по нама, важних питања, за даљи напредак наше индустрије.

Предлоге можете послати на адресу
secretariat@serbiandemolition.org

Очекивања су да ће део предлога бити прихваћен, и наравно очекујемо много и од будуће Уредбе која би ближе одредила дужности и обавезе свих у ланцу управљања овим током отпада који је коначно добио и свој законски обрис.

Приручник о прикључцима за рушење и рециклажу

Приручник о прикључцима за рушење и рециклажу

Заједно са ЕДА, Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је приредила, заједно са својим члановима, пригодан едукативни материјал под мазивом „ПРИКЉУЧЦИ“ који ће користити за обуку и тренинг будућих корисника нашег школског центра.

На овај начин желимо да приближимо коришћење машина са различитим прикључцима за што ефикаснију њихову употребу у пословима рушења и раздвајања материјала на лицу места, што постаје и законска обавеза.

Документ је на српском језику што олакшава његово коришћење и употребу и за друге заинтересоване колективе и појединце, и представља један нови начин нашег рада и ангажовања у циљу промовисања индустрије коју представљамо, чиме олакшавамо избор набавке опреме која је потребна за обављање радних активности.

За све информације и наруџбе можете се обратити на адресу: secretariat@serbiandemolition.org

 

Светски самит за рушење 2021

Светски самит за рушење 2021

Светски самит за рушење 2021. одржаће се 20. и 21. октобра у Чикагу.

На догађају биће простора за специјализоване конференције, као и за уручење награда. 

Овај догађај представљаће презентације које покривају недавне изазовне пројекте рушења из целог света.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу ће активно учествовати на самиту преко представника, члана управног одбора СДА, Радомира Сретеновића.

Више информација на:

https://www.demolitionsummit.com/index.html

Вебинар „Рециклирање полистиренске пене која садржи ХБЦД“

Вебинар „Рециклирање полистиренске пене која садржи ХБЦД“

Вебинар „Рециклирање полистиренске пене која садржи ХБЦД“ одржаће ЕДИ 13. октобра, а водиће га Аликс Рајхнекер,
из ПОЛИСТИРЕНЕЛООП-а.

Вебинар ће објаснити опште концепте о процесу рециклирања ПС-пене који садржи ХБЦД и научене лекције које би могле бити корисне компанијама у будућности.

Учешће на овом вебинару је потпуно бесплатно за све присутне, потребно је само да се унапред пријавите.

Из логистичких разлога, број учесника је ограничен самом платформом.

За више информација и пријаве кликните на линк:

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/recycling-of-ps-foam-demolition-waste-containing-hbcd/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Recycling+of+PS-foam+demolition+waste+containing+HBCD%2C+next+EDI+webinar