WOOL2LOOP пројекат решава један од највећих изазова у коришћењу грађевинског отпада и отпада од рушења новим приступом циркуларности.

WOOL2LOOP представља паметне технологије рушења и сортирања у комбинацији са новом методом анализе отпада од минералне вуне.
Геополимерна технологија, с друге стране, омогућава употребу отпада од минералне вуне као драгоценог ресурса за нове производе од керамике или бетона, као пионир Универзитета у Оулуу, Финска.

Општи циљ пројекта је преусмеравање минералне вуне и развијање у нове производе, истовремено обезбеђујући приступ одрживим и неконвенционалним сировинама за грађевинску индустрију у будућности.

Комбинација паметних пракси рушења и анализе на лицу места смањиће трошкове одвајања отпада минералне вуне на ниво који омогућава поновну употребу.
Пажљивим дизајнирањем мешавине геополимера од минералне вуне могуће је произвести широк спектар производа са додатом вредношћу различитих својстава.

Више информација о пројекту:
https://www.wool2loop.eu/en/

Преузето са: https://www.europeandemolition.org/industry/projects/wool2loop-h2020