У Дому Народне скупштине 10.02.2020. године, били смо почаствовани да присуствујемо јавном слушању Одбора за  Одбора за заштиту животне средине на тему квалитета ваздуха у Србији , где је председник СДА имао активно учешће у дискусији.

Дејан Бојовић из Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу навео је да велики проблем представљају рушење, градња, ископи као и транспорт тог материјала, наравно и емисије са дивљих сметлишта и депонија. „Нисам видео да је грађевина загађивач, а само у Европи производи 40% угљен диоксида, док је по становнику 3 тоне грађевинског отпада. Не видим ни представнике других Министарстава  које смо морали позвати због јавног здравља. У овом извештају нисмо видели ни да ли у нашем ваздуху има и опасних материјала из грађевинарства.
Морамо увести нову категоризацију, а то је грађевински отпад, односно ресурси и загађење од тога, јер овде нисам чуо ниједну тему која је повукла питања камиона и осталих ствари у грађевини. Ми немамо ниједно тело које би то могло да прати и да води, јер је то проблем и стручне спреме – занимања о којима говорим у Србији не постоје”, изјавио је Бојовић.
“Наравно, овде желим да дам значај новој индустрији, а то је рушење, деконтаминација и рециклажа која би морала да већ постоји и ствара потпуно нове производе у сврси поновне изградње, заштите животне средине, а самим тим и бољитка за целокупно наше друштво.”