Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу (СДА), заједно са Академијом инжењерских наука (АИНС), је предала иницијативу за измену или потпуно укидање Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима за утицај физичких лица на животну средину („ Сл.гласник РС ”, бр.86 / 2019) којом је прописано плаћање износа на име еко таксе свих привредних чинилаца регистрованих у АПР-у по систему велики, мали и средњи загађивач, сразмерно величини привредног чиниоца.

Мишљења смо да је донета лоша одлука усвајањем ове Уредбе која није дефинисала, а ни регулисала, загађиваче животне средине тако да смо скоро сви стављени на листу загађивача што није реално.

Иницијатива предлаже укидање или значајне измене јер извођачи грађевинских радова и пројектанти нису загађивачи животне средине, што се не може рећи за производњу грађевинског материјала.
Истина је да се приликом извођења грађевинских радова и рушења ствара отпад, али никако да цела индустрија постаје средњи загађивач животне средине.
Да напоменемо да у земљама ЕУ ове компаније не плаћају ову таксу, већ је принцип као и код нас загађивач плаћа.

Иницијатива: