Током осмог годишњег састанка Тространог стратешког форума изградње 2020. званично је представљена новооснована група од 46 европских грађевинских организација, чији је ЕДА члан.

Алијанса за изградњу 2050 има за циљ да окупи европске организације да раде заједно на унапређивању потреба и приоритета ширег сектора грађевинарства и животне средине на нивоу ЕУ.

Циљ савеза је унапређење живота европских грађана кроз изградњу, пружање веће вредности са мање природних ресурса и постизање виших квалитета имовине за власнике и кориснике.

Програм рада Савеза за његове прве две године садржи 6 приоритетних области:

Изградња: решење за опоравак Европе
Допринос Европском зеленом плану
Људски фактор у грађевинарству
Поновно покретање стратегије изградње 2020
Стратегија података ЕУ: конструкцијски приступ
Израда комуникацијске стратегије за Савез

Главни документ који окупља заједничку визију Савеза је „Градња 2050 – Изградња сутрашње Европе данас“, достуан је за преузимање у Библиотеци на званичном сајту ЕДА.

Линк библиотеке ЕДА:
https://www.europeandemolition.org/library