Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је са својим стручним тимом на јавном увиду прегледала Нацрт управљања отпадом за град Београд, а у оквиру својих активности имала је низ примедби на тај документ, посебно због тога што национална стратегија управљања отпадом још увек није израђена.

Овим путем желели смо да укажемо на комплексност теме којој није посвећена довољна пажња, која захтева посебан третман због проблема које ствара, јер говоримо о највећем протоку отпада код нас и у свету.

Били смо дужни, узимајући у обзир индустрију коју представљамо, да укажемо на низ нелогичности и појава које се јављају у пракси и да помогнемо у проналажењу квалитетних решења, чувајући интегритет, поштујући историју и традицију, као и менталитет искуствених решења у градитељству и реупотреби материјала добијених у пословима деконструкције.

Имали смо потребу да укажемо да се овде ради о ускостручним пословима, који захтевају посебно помињање и пажњу.

Документ можете погледати испод: