У организацији Националног конвента о ЕУ дана 26.04.2021. у Палати Федерације одржан је састанак са председницом Владе РС Аном Брнабић на тему заштите животне средине и енергетике.

Састанку су присуствовали представници надлежних министарстава и организације цивилног друштва које се баве тим питањима. Врло озбиљно је говорено о плановима и већ урађеним законским решењима, проблемима и предлозима који би ове области учинила још успешнијим. У отвореној и искреној дискусији размењена су искуства у раду, као и предлози начина побољшања већ устаљених начина рада.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је учествовала на овом скупу и изнела одређене проблеме који су везани за наш рад, како би се побољшао статус чланова у добијању нових послова, везаних за нове мере које се тичу енергетске ефикасности и заштите животне средине, пре свега везујући активности у смеру заштите здравља.

Упознали смо скуп са тиме да немамо законе и правилнике који правилно третирају наше области рада као и да је потребно радити на едукацији свих кадрова у систему, почев од извођача до министарстава.
Када је у питању рад на енергетској ефикасности објеката нема добро урађеног посла без уклањања опасних материјала из њих, и тек тада се може сматрати да су објекти енергетски ефикасни и добри за коришћење.
Следеће је и стручно управљање продуктима тако добијеног материјала, са питањем његовог третирања, односно говоримо ли о отпаду или ресурсу.

Упозорили смо да немамо никаква законска решења за грађевински отпад (ресурс) иако је у питању опасни и неопасни материјал. Такође и да не егзистира школована радна снага, јер се ова тема не обрађује у нашим стручним школама и факултетима, тако да је потребно радити едукацију кадрова кроз обуку и тренинг, као и специјализацију инжењерског кадра кроз „кратке“ курсеве преко факултета.
Указали смо на потребу квалитетног пројектовања, јер је то важан предуслов квалитетног рада на добијеним продуктима, као и самог процеса деконструкције, водећи рачуна о здрављу људи. Изнели смо предлог да се соларне електране могу постављати на јаловиштима и депонијама. Понудили смо несебичну помоћ у решавању свих питања које се тичу области деловања свих нас.

Ово је само један од састанака који тек предстоје и надамо се да ће у будућем периоду бити више простора који ће оснажити наш рад и дати простора за што више привредних активности наших чланова, како би промовисали ову нову индустрију.