Текст о дефинисању грађевинског отпада, његовом разврставању, сертификацији и деконтаминацији, чији је аутор Дејан Бојовић можете прочитати у часопису “Гренеф”, на странама 102-107.

Онлајн верзију можете прочитати кликом на линк:

https://www.grenef.com/online/br15/#p=103

Извор: https://www.grenef.com/