Улога асоцијације је у залагању за индустрију  и повезивању науке, струке и раличитих активности.

Колико је она важна види се не само из примера земаља које је имају, већ и оних код којих не постоји никакво удружење које би повезало и заступало оне који пружају услуге рушења.

Она као представник својих чланова треба да брине, промовише и штити интересе индустрије рушења, да буде укључена и има утицаја на законодавство и да размењује информације о техникама, радним методама и обуци.

Текст у македонском магазину “Глобус” говори о проблемима са којима се они сусрећу и какав значај има асоцијација:

 

Текст преузет са:

ЗА РУШАЧКИТЕ РАБОТИ