Европски институт за деконтаминацију је у контакту са Генералним директоратом Европске комисије  за запошљавање како би разјаснио следеће кораке.
Постоји битан напредак у вези са управљањем и изложеношћу азбестом. Европски парламент је последњих недеља одобрио примену снажнијих мера за све послове где постоји изложеност овој опасној материји.

У том смислу, ЕДИ детаљно проучава ове модификације како би могао да саветује своје чланове. Такође, проучавање ових промена је једна од главних тачака о којима ће се расправљати на наредним састанцима радне групе за опасне материје.

ЕДИ је такође контактирао Генерални директорат  Европске комисије за запошљавање како би сазнао наредне кораке које треба предузети у том погледу. Агенција је саопштила да ради на ажурирању Директиве 2009/148/ЕЦ (Directive 2009/148/E) и да, у принципу, мере неће бити спроведене до средине 2022. године.

Више инфпрмација о радној групи за опасне материје на:

https://www.decontaminationinstitute.org/groups/hazardous-substances/