После две године, коначно смо имали конференцију лицем у лице, која је приказала активности индустрије у КОВИД ери, нове технологије и правце развијања.

Значајно време је било посвећено едукацији и развијању националних асоцијација  услед нових захтева при самој изради пројеката и извођења радова.

На скупу су били представници како ЕУ, тако и  са свих континената, што само за себе говори о значају ове индустријске гране и колико је важна размена искустава као и позитивних законских решења.

Приказани су потпуно нови концепти пројектовања, рушења, изградње, деконтаминације и рециклаже, нове опреме, као и нових коцепата заштите на раду.

Протекли период је протекао у онлајн комуникацији која је изродила више практичних приручника за обуку и коришћење у раду, које ћемо објавити на језицима чланица.

Договорено је да је следећа конференција буде у Холандији, Амстердаму, док је светски форум за рушење ове године у Европи, у Бечу.

2024. године предвиђено је да Европска конференција буде у Београду, Србија.

Очекујемо да ћемо део атмосфере и новитета представити и на годишњој међународној конференцији Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу, која је планирана за крај новембра 2022. године.