Говорећи за : https://biznis.rs/ председник СДА, Дејан Бојовић, нагласио је да количина грађевинског отпада из године у годину расте широм света, што је последица све бржег развитка грађевинске индустрије.

Он истиче да се решења не налазе само у једној области – заштити животне средине – пошто је у питању мултидисциплинарна и интердисциплинарна област, а када отпад постане отпад, како каже, тада је касно радити на њему.

Потребне су предрадње као и пострадње да би грађевински отпад био ресурс.

У Србији је од укупне количине отпада и више од 75 одсто грађевински, услед појачаних грађевинских активности и изградње инфраструктурних објеката.

*Цео текст прочитајте на:

Građevinski otpad u Srbiji čini više od 75 odsto ukupnog smeća

*Преузето са: https://biznis.rs/