Moderni, savremeni svet karakterišu ubrzane promene u svim segmentima ljudskog razvoja. Inicijalna kapisla u većini slučajeva je razvoj tehnologije i pametnih rešenja, koja imaju za cilj unapređenje kvaliteta života.

Kada je građevinarstvo u pitanju, ta rešenja uglavnom su usmerena ka razvoju odgovorne gradnje i stvaranja uslova za sigurnu i održivu budućnost.
Pored proizvodnje konkretnih zelenih, energetski efikasnih materijala, sistema i rešenja, sve veća pažnja usmerena je ka širenju svesti šire javnosti o značaju odgovornog ponašanja, racionalne potrošnje energije, korišćenja obnovljivih izvora, smanjivanja troškova i stvaranja uslova za razvoj održive
budućnosti.

Takav jedan skup održava se početkom aprila, 8. i 9. , u Novom Sadu.
U pitanju je Regionalna konferencija „Zelena arhitektura za održivu energetsku budućnost“ koja će okupiti stručnu javnost, arhitekte, inženjere, stručnjake iz oblasti građevine, urbaniste, predstavnike kompanija proizvođača građevinskih materijala, koji će predstaviti najnovija, inovativna rešenja na polju arhitekture, građevine, podeliti svoja znanja, iskustva, savete za dalju energetski efikasnu, zelenu gradnju.
Posebno ističemo veoma aktuelnu temu o kojoj ćemo diskutovati na ArchyEnergy konferenciji a tiče se izmena i dopuna zakona o tretiranju građevinskog otpada.

Panel VI – REKONSTRUKCIJA I OBNOVA POSTOJEĆIH OBJEKATA sa naglaskom na EE: Rušenje i upravljanje građevinskim otpadom

Moderator: Milena Ivanović, Podcast SFERA
Panelisti:
– Ilja Mikitišin, 4Mind
– Aleksandar Ranitović, Andzor Engineering d.o.o.
– Dejan Bojović, Serbian Demolition Association
– prof. dr Đorđe Veljović, Tehnološki – metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Diskusija će se usmeriti na važnost obnove postojećih objekata kao održive alternative rušenju i izgradnji novih, ističući koristi koje donosi revitalizacija starih struktura u skladu sa savremenim standardima energetske efikasnosti i arhitektonskim trendovima.
Panel dodatno istražuje ključne aspekte procesa rušenja postojećih objekata i upravljanja nastalim građevinskim otpadom s ciljem postizanja efikasnih i održivih rezultata.

Za kompletan program tokom oba dana posetite sajt ArchyEnergy konferencije.