ArchyEnergy konferencija: „Zelena arhitektura za održivu energetsku budućnost“

ArchyEnergy konferencija: „Zelena arhitektura za održivu energetsku budućnost“

Moderni, savremeni svet karakterišu ubrzane promene u svim segmentima ljudskog razvoja. Inicijalna kapisla u većini slučajeva je razvoj tehnologije i pametnih rešenja, koja imaju za cilj unapređenje kvaliteta života.

Kada je građevinarstvo u pitanju, ta rešenja uglavnom su usmerena ka razvoju odgovorne gradnje i stvaranja uslova za sigurnu i održivu budućnost.
Pored proizvodnje konkretnih zelenih, energetski efikasnih materijala, sistema i rešenja, sve veća pažnja usmerena je ka širenju svesti šire javnosti o značaju odgovornog ponašanja, racionalne potrošnje energije, korišćenja obnovljivih izvora, smanjivanja troškova i stvaranja uslova za razvoj održive
budućnosti.

Takav jedan skup održava se početkom aprila, 8. i 9. , u Novom Sadu.
U pitanju je Regionalna konferencija „Zelena arhitektura za održivu energetsku budućnost“ koja će okupiti stručnu javnost, arhitekte, inženjere, stručnjake iz oblasti građevine, urbaniste, predstavnike kompanija proizvođača građevinskih materijala, koji će predstaviti najnovija, inovativna rešenja na polju arhitekture, građevine, podeliti svoja znanja, iskustva, savete za dalju energetski efikasnu, zelenu gradnju.
Posebno ističemo veoma aktuelnu temu o kojoj ćemo diskutovati na ArchyEnergy konferenciji a tiče se izmena i dopuna zakona o tretiranju građevinskog otpada.

Panel VI – REKONSTRUKCIJA I OBNOVA POSTOJEĆIH OBJEKATA sa naglaskom na EE: Rušenje i upravljanje građevinskim otpadom

Moderator: Milena Ivanović, Podcast SFERA
Panelisti:
– Ilja Mikitišin, 4Mind
– Aleksandar Ranitović, Andzor Engineering d.o.o.
– Dejan Bojović, Serbian Demolition Association
– prof. dr Đorđe Veljović, Tehnološki – metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

Diskusija će se usmeriti na važnost obnove postojećih objekata kao održive alternative rušenju i izgradnji novih, ističući koristi koje donosi revitalizacija starih struktura u skladu sa savremenim standardima energetske efikasnosti i arhitektonskim trendovima.
Panel dodatno istražuje ključne aspekte procesa rušenja postojećih objekata i upravljanja nastalim građevinskim otpadom s ciljem postizanja efikasnih i održivih rezultata.

Za kompletan program tokom oba dana posetite sajt ArchyEnergy konferencije.

Извештај о Европској индустрији деконтаминације за 2024. годину

Извештај о Европској индустрији деконтаминације за 2024. годину

Са задовољством вас обавештавамо да Европски институт за деконтаминацију (ЕДИ) објављује извештај о Европској индустрији деконтаминације за 2024. годину.

Ова студија има кључну улогу у прикупљању прецизних и секторски специфичних података о индустрији деконтаминације, пружајући огромну вредност професионалцима у индустрији. Разјашњава тренутно стање, прогнозира активности и пружа увид у сектор.

**Рок за попуњавање анкете: 12. април 2024. године**

Како функционише:
Користећи два одвојена упитника – један за извођаче и други за добављаче – ЕДИ  извештај има за циљ да побољша разумевање и свест о трендовима на тржишту европске индустрије деконтаминације.

Упитници се спроводе путем специјализоване платформе и доступни су на више језика.

Само 5 минута вашег времена преведено је у:

– Генерисање свеобухватног референтног документа за компаније и ентитете везане за деконтаминацију.
– Пружање панорамског прегледа сектора у Европи.
– Пружање алата за унапређену видљивост и препознавање у индустрији деконтаминације.

У складу са ГДПР-ом и прописима о ускалађености, овај упитник обезбеђује потпуну анонимност. Потребан је само један упитник по компанији.

Ко може учествовати:
Упитник позива на учешће како чланове ЕДИ, тако и све оне који послују у индустрији деконтаминације, разликујући између извођача и добављача.

Бенефити:
Као знак захвалности, компаније које попуне упитник добиће потпун, неограничен приступ Извештају о индустрији за 2024. годину.

Очекивани датум објављивања: јун 2024. године

**Приступ упитнику путем следећих линкова:**

Извођачи
Добављачи

Ваши увиди обликоваће будућност индустрије деконтаминације у Европи. Хвала вам на учешћу!

ЕДИ едукативни вебинар: „Нова европска директива о азбесту на раду – заштита живота радника”

ЕДИ едукативни вебинар: „Нова европска директива о азбесту на раду – заштита живота радника”

Европски институт за деконтаминацију (ЕДИ) организује едукативни вебинар на тему „Нова европска директива о азбесту на раду – заштита живота радника“ који ће се одржати 13. марта 2024. године, од 15:00 до 16:00 часова (по бриселском времену).

Вебинар ће почети презентацијом др Ивон Вотерман о томе како ће нова Директива ЕУ koja je одобрена у новембру 2023. утицати на нас. Након тога, биће одржан округли сто са члановима ЕДИ-ја на којем ће се разговарати о разликама између земаља, попут Француске, Холандије, Чешке или Словачке

Ова активност је бесплатна и отворена за све!

Једино што је потребно је да се региструјете путем линка:

https://www.decontaminationinstitute.org/education/webinars/edi-webinar-the-new-asbestos-at-work-directive/

 

СРЕЋНА НОВА 2024. ГОДИНА

СРЕЋНА НОВА 2024. ГОДИНА

Српска Асоцијација за Рушење, Деконтаминацију и Рециклажу срдачно жели свима срећну и успешну Нову 2024. годину.

Улазимо у наредну годину с поносом због нових, међународно признатих сертификата који обухватају:

– Детаљан преглед објеката пре почетка грађевинских радова
– Иновативно пројектовање деконструкције објеката
– Ефикасно рушење објеката
– Развој пројеката за управљање отпадом произашлим из грађевинских радова
– Планирање складиштења и третмана отпада насталог током рушења и изградње

Све ово усаглашено је с најновијим законским регулативама. Очекујемо пуно поштовање прописа у наредној години и желимо да индустрију што боље припремимо за будуће изазове.

Нека нам ова година донесе напредак и просперитет за све!

 

ПОСЕТА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ЕДА БЕОГРАДУ

ПОСЕТА ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА ЕДА БЕОГРАДУ

Са посебним поштовањем смо примили генералног секретара “Европске асоцијације за рушење” (ЕДА), господина Хосеа Бланка, током његове посете нашој организацији.

Ова посета представља део наше преданости у припреми за успешно остварење предстојећег догађаја – Европске конференције за рушење, деконтаминацију и рециклажу 2024. године, која ће се одржати у Београду. Радимо на детаљној организацији, креирању листе гостију и планирању посета значајним локацијама у Србији и Београду.

С друге стране, време смо посветили и нашем раду на едукацији услед нових законских прописа који су ступили на снагу у нашој законској регулативи, планираним обукама за привредне субјекте и локалне самоуправе.

Ово је такође била прилика да тестирамо прве обучене привредне субјекте и да им доделимо прве сертификате за успешно савладане обуке.

Свечано уручење сертификата је планирано за јануар 2024. године. Ова иницијатива представља нашу преданост континуираном унапређењу и подршци нашим партнерима и заједници.

Хвала господину Бланку на посети и подршци коју пружа ЕДА, чиме доприносимо развоју индустрије деконтаминације и одрживости нашег окружења.

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И ЈАВНИ ИНТЕРЕС

ДЕКОНСТРУКЦИЈА И ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Нова ера за индустрију рушења, деконтаминације и рециклаже.

Под овим насловом је одржана пета конференција Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу, којој је повод била нова законска регулатива која је створила услове за почетак стварања нове индустрије на овим просторима. По први пут се уводи отпад (ресурс) од рушења и грађења који више неће моћи да се баца и изручује где се год пронађе згодно место, већ на тачно одређеним локацијама које одређују јединице локалне самоуправе.

Из основа се мења досадашњи третман ових радова тако да је пре, било каквог извођења радова на објекту, рушење, адаптација, реконструкција, реновирање, потребно извршити преглед објекта из разлога постојања опасних материјала у њему, као и извршити процену количина како здравих тако и опасних материјала. На основу тога потребно је израдити пројекат рушења, као и пројекат (план) даљег тока тако добијеног материјала до места складиштења, трајног збрињавања или тренутне реупотребе.

На конференцији је као почетни аспект презентован правни оквир управљања отпадом од грађења и рушења, који је регулисан у нашем законодавству у две области, грађевине и заштите животне средине. Закон о планирању и изградњи дефинише отпад од рушења и грађења у оквиру прописаних припремних радова који претходе грађењу објекта, дефинисањем да је уклањање објекта извођењу радова на рушењу објекта и утврђивањем да је инвеститор приликом аплицирања за употребну дозволу, између осталих доказа, у обавези да достави доказ о
кретању, односно складиштењу ове врсте отпада.


Закон о управљању отпадом у најновијим изменама по први пут чл. 58а, утврђује категорију отпада од грађења и рушења. Прописује да се отпад од грађења и рушења раздваја на локацији настанка како би се припремио за третман, односно поновно искоришћење, укључујући поступке затрпавања и насипања и/или одлагања. Лице које врши сакупљање, транспорт, складиштење, третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада од грађења и рушења мора да води евиденцију о количини и врсти отпада од грађења и рушења којим управља и податке о томе доставља Агенцији. Забрањено је неконтролисано одлагање отпада од грађења и рушења. У октобру месеца ове године донета је Уредба која коначно прихвата чињеницу да је отпад од рушења и грађења изузетно присутан на територији РС. Њене одредбе доносе низ значајних
новина које се огледају у поступцима који се састоје од: прегледа објеката пре извођења грађевинских радова (рушење, адаптација, реконструкција….), на основу кога се испитује да ли у објекту има опасних материјала; описа других материјала који се налазе у објекту и њихове
приближне количине; селектовања материјала на лицу места, градилишту; начина паковања и начина транспорта и као кључни допринос, одређивања локације за складиштење тако насталог материјала, као обавезе јединице локалне самоуправе.

Поред тога, значајна новина је и увођење нових занимања у сврху обављања ових делатности. То се односи најпре на извођаче радова, затим на субјекте који пројектују, као и субјекте који издају сертификате привредним субјектима који би требало да обављају ову врсту делатности. Посебно се истиче као изузетан значај да Уредба управо утврђује селектовање и третман ове врсте отпада (ресурса), што даље упућује на едукацију, обуку и тренинг, као и сертификацију привредних субјеката који су чиниоци ове делатности (пројектовање, преглед објекта, до крајњег готовог производа).

Међутим, Уредба садржи и неке од негативних одредба и овде се наводе неке од њих. Уредба дефинише мешани отпад од грађења и рушења тако што се позива на каталог (класификацију и категоризацију) отпада, који у поступку и начину управљања отпадом од рушења и
грађења нема своју функцију. Наиме, каталог отпада регулише отпад који се одлаже, а отпад од рушења и грађења се складишти ради даље прераде и употребе. Затим, ни једним чланом не дефинише инспекцијски надзор. Како је у питању мултидисциплинарна област, надлежност
грађевинске инспекције и инспекције за заштиту животне средине је несумњиво присутна. Међутим, на основу законских одредба које регулишу инспекцијски надзор оба закона везана за ову област, не може се утврдити када је и која инспекција у извођењу радњи ових
послова, надлежна. О казненим мерама нема ни говора, јер их Уредба не утврђује. У односу на законодавни оквир, теме и презентације конференције су биле и пројекти извођења радова на рушењу објекта са свим елементима који би требало испоштовати, а сама Уредба их
прописује. Затим инспекцијски надзор као веома важан сегмент у сваком пропису у смислу примене у пракси, везаним за радње изградње, рушења, деконтаминације и рециклаже, што је овим подзаконским актаом изостављено.

Презентације на теме циркуларне економије – подстицајног усвајања циркуларних решења у грађевинском сектору, модела складиштења и рециклаже отпада од рушења и градње у склопу циркуларне економије у грађевинарству на нивоу локалне самоуправе, економски ефикасних решења за прераду отпада, грађевинско-рударска опрема, само су део излагања на овој конференцији.

Као врло значајан део конференције је додела награда и презентација награђених, најбољих студентских презентација – студентски и докторски рад. Најбољи студентски рад долази из Чачка са ФТН и то је тим проф. др Неде Николић, који чине Арсеније Стошић, Милош Ћирковић и Драгана Перишић. Најбољи докторски рад је са Грађевинског факултета и дело др Ане Надажди.

Што се тиче примене Уредбе, у закључку конференције констатовано је да постоји потреба да се испуне претходни услови, а један од најважнијих је образовање свих учесника у овом поступку, вршењу горе наведених радњи – послова, од инвеститора, извођача радова, надлежних инспектора, запослених у јединицама локалне самоуправе који ће доносити акте о одређивању локације за складиштење тако насталог материјала, до привредних субјеката који су учесници у овој делатности у смислу пројектовања, прегледа објеката, до крајњег готовог производа.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је једина стручна организација у Републици Србији која може да организује и спроводи образовање, обуку свих горе наведених субјеката. С тим у вези Српска асоцијација планира следећу фазу обука за новонастала занимања и специјализацију инжењерског кадра у овој области. Ово нарочито имајући у виду податак да је Асоцијација једина стручна организација, која је са својим европским колегама у поступку едукације привредних субјеката за која се издају сертификати у пољу препознавања и уклањања азбеста.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу овим путем даје свој контакт свим заинтересованим субјектима за сва питања и будућу сарадњу у циљу успостављања система управљања отпадом од рушења и градње.

Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу овим текстом упознава Инжењерску комору Србије, као организацију привредних субјеката којима се омогућава стручна подршка и ефикасно заступање интереса струке, да је отворена за сва питања и будућу сарадњу у циљу успостављања система управљања отпадом од рушења и градње.

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РУШЕЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ У БЕОГРАДУ!

ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕВРОПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РУШЕЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ У БЕОГРАДУ!

Годишња конференција Европске асоцијације за Рушење (EDA) за 2024. годину ће се одржати у Београду, Србија. Српска Асоцијација за Рушење, Деконтаминацију и Рециклажу (СДА) са поносом је домаћин овог престижног догађаја.

Конференција ће се одржати од 13. до 15. јуна и окупиће стручњаке из целог света који се баве индустријом рушења, деконтаминације и рециклаже (DDR). У сарадњи са Европским институтом за Деконтаминацију (ЕДИ), овај скуп представља јединствену прилику за размену знања и искустава међу лидерима ове важне индустрије.

Овим поступком, Европска асоцијација за Рушење (EDA) нам је упутила изузетно поштовање, показујући жељу да нам помогне у нашим активностима. Ова одлука да се догађај одржи у Србији и Београду представља велику прилику за развој индустрије рушења, деконтаминације и рециклаже на нашим просторима.

Све информације о програму и пријавама за конференцију су званичној страници ЕДА.

Видимо се ускоро у Београду!

Линк за информације и регистрацију:

https://www.europeandemolition.org/activities/annual/eda-annual-convention-2024

 

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК! Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења

ИСТОРИЈСКИ ТРЕНУТАК! Уредба о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења

Након дугогодишње борбе, коначно смо успели  да отпад од рушења и грађења постане део законских форми.

Не само отпад (ресурс) већ и радње које стварају тај материјал, преглед објеката пре било каквог извођења, селективање материјала, паковање, транспорт, одређивање места складиштења, третман и добијање готових производа.

Ово је историјски тренутак за Српску асоцијацију за рушење, деконтаминацију и рециклажу као и за Министарство заштите животне средине у стварању нове индустрије код нас.

Више информација о Уредби прочитајте кликом на линк:

https://srda.rs/uslovi-za-resavanje-problema-gradevinskog-otpada-sta-predvida-uredba-o-nacinu-i-postupku-upravljanja-otpadom-od-gradenja-i-rusenja/