Српска асоцијација за рушење постала пуноправни партнер у европском пројекту ПАРАДЕ

Делегација Српске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу (Serbian Demolition Association – СДА) учествовала је крајем априла на састанку Референтне групе у словачком граду Кошице где је одлучено да наша Асоцијација постане део програма Европске комисије ПАРАДЕ, који је посвећен најбољим праксама за ревизије пре рушења.
Делегацију је у име Европске асоцијације за рушење –- ЕDA (Еuropean Demolition Association) предводио председник СДА и члан борда директора ЕДА Дејан Бојовић, а у њој су била још три члана Српске асоцијације.
Циљ пројекта ПАРАДЕ је да се обезбеди хармонизован приступ ревизији отпада, у складу са законским прописима и најбољим праксама земаља које већ учествују у његовој реализацији.
У Европским државама чланицама овог пројекта су, наиме, уочени одређени недостаци у овој области, тако да је ПАРАДЕ намењен константном, целоживотном образовању како би се утврдиле најбоље праксе за ревизију отпада пре рушења.

Посебна је част указана Српској асоцијацији за за рушење, деконтаминацију и рециклажу која је постала пуноправни партнер у овом значајном европском међународном пројекту, са обавезом да на територији Србије и региона обавља обуку кадрова у овој области.

Шта је ревизија пре рушења?
Ревизија пре рушења отпада је алат који укључује и процењује све материјале (и њихову потенцијалну вредност) у згради пре активности рушења, и обично је обављају спољни стручњаци. Ревизије отпада пре рушења су од суштинског значаја јер омогућавају свим укљученим актерима да добију информације о саставу отпада и да олакшају проналажење тржишта за различите врсте отпада.
Вероватно је, како је исткануто и на састанку у Кошицама, да ће Европска комисија препоручити свим државама чланицама да ова ревизија буде обавезујућа како би се повећао квалитет рециклирања грађевинског отпада и отпада од рушења.
У пројекту ПАРАДЕ се указује да је грађевински отпад и отпад од рушења (ЦДВ) највећи отпад у Европској Унији (ЕУ), што чини више од 800 милиона тона годишње (без земљишта). ЦДВ је добијао све већу пажњу у протеклих неколико година, јер је неопходан за разумевање потенцијала за побољшање ефикасности ресурса у грађевинском сектору.
ЦДВ има велики потенцијал за поновну употребу и рециклирање, пошто неке од његових компоненти имају високу вредност ресурса и могу се лако рециклирати. Конкретно, постоји тржиште за агрегате који се добијају од ЦДВ отпада у путевима, дренажи и другим грађевинским пројектима. Међутим, потенцијал рециклирања ЦДВ-а је још недовољно искоришћен. Највећи изазов је лош квалитет отпада. Очекује се да ће све већа свест о опасним супстанцама у старим грађевинским материјалима, као и ефикаснијим методама детекције, благо смањити стопу рециклирања. Овде се ревизија пре рушења сматра ефикасним средством за побољшање квалитета отпада.
Општи оквир за ревизију отпада у активностима рушења развијен је у студији коју је финансирао DG GROV. Ревизија пре рушења, ако се изведе исправно, може значајно промовисати производњу квалитетних сировина из C&D радова. Подржавање материјала за обуку и водећи примери ревизије отпада могу снажно повећати знање стручњака у сектору, повећавајући квалитет тих ревизија прије рушења. Овај пројекат је наставак рада на уговору DG GROV.

Партнерство
Финска је водећи партнер у реализацији пројекта ПАРАДА и то њихов – Технички истраживачки центар), а партнери су и три белгијске институције: Фламанска грађевинска конфедерација (ВЦБ), Католички Универзитет у Леувену и Фламански институт за технолошка истраживања, као и словачки домаћин – Технички универзитет у Кошицама.
Велика пажња, како је истакнуто на скупу у Кошицама, биће посвећена и посебно припремљеном Водичу чији је циљ да да преглед потенцијалних опасних супстанци које се јављају у грађевинским производима и када се појављују као отпад, ради чега је неопходно обратити пажњу током обнове објеката и током активности рушења. Фокус овог водича је на опасним супстанцама које регулише ЕУ или други међународни споразуми, као и национална законодавства.
Иако садашње законодавствоу Европској Унији ограничава употребу многих опасних материја у новим зградама, постоји велика забринутост за једињења присутна у старим грађевинским производима, будући да њихово присуство у грађевинском и отпаду од рушења може ограничити могућност рециклирања материјала, потенцијално проузрокујући проблеме у управљању отпадом.
Овај документ ће бити део смерница које ће бити припремљене током ове године, најављено је у Кошицама.