Захваљујући извештају који редовно шаље Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу са подацимам добијених од наших чланова, наша земља нашла се у годишњем извештају за 2018 годину, Европске агенције за рушење ЕДА.

Осим података добијених од наших чланова у нашим извештајима били су доступни и подаци надлежних институција наше земље, које делимично обрађују ову област нашег деловања.

Извештаји су плод великог ангажовања и рада свих нас у асоцијацији, чиме Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу потврђује своје место како код нас, тако и у свету.

Појављивање Србије у годишњем извештају ЕДА је од изузетног значаја за наше чланове, институције, као и за саму индустрију у целини.