У Бечу је од 7 до 9 јуна одржана годишња конференција ЕДА, уз присуство и наше делегације.
Ова конференција је имала и свечани карактер јер је прослављен и 40-ти рођендан ЕДА, и промовисан је редизајнирани лого асоцијације.

Теме на скупу су биле изузетно значајне, прва је усаглашавање стандарда ЕУ и САД и Канаде,и следеће године је планиран скуп и са Јапаном.

 

Велики значај је дат и нашој конференцији из новембра 2017.као првој таквој одржаној у ширем региону, и дата подршка и помоћ за другу која ће се одржати од 28 до 30.новембра.
Сама конференција је указала да индустрија рушења расте,указала је на потребу едукације кадрова и повећане активности у процесима деконтаминације и рециклаже.

 

Наравно, уклањање опасних материјала све више добија на значају,из разлога заштите радника и околине.

Приказане нове технологије рада показују значај наше индустрије,нарочито на пољу индустријских објеката и централних градских простора,где је стварање прашине сведено на минимум,и где се велика пажња поклања околном становништву.

Употреба рециклираних материјала већ достиже ниво од 70% у земљама ЕУ.
Ово је било и лепо дружење са колегама из других националних асоцијација,као и размена искустава о начинима рада.