Утицај дигиталне трансформације предузећа на њихову конкурентност на тржишту Србије

Дигитална трансформација која је обухватила све сегменте нашег друштва је узела маха и у самом привредном сектору у Србији.

Брајан Солис сматра да свако ко је заинтересован за будућност пословања мора се бавити и прикључити се процесу дигиталне трансформације својих привредних субјекта.

Феномен који је узео маха је покушао да на приближи кроз дефиницију о дигиталној трансформацији, а на коју ћемо се надовезати детаљније у наставку текста како би покушали да Вам појаснимо утицај на пословање компанија.

“Дигитална трансформација представља преусмеравање или нова улагања у технологију, бизнис модел и процесе како би се добила нова вредност за клијенте и запослене и још ефикасније такмичило у дигиталној економији која се непрестано мења.“

Прво ћемо разјаснити терминологију која је уско везана за процес дигиталне трансформације. Односо циљ нам је да у наставку текста јасно направимо разлику између појма „дигитализација“ и нешто новијег термина који је у Србији актуелан у последњих неколико година, а то је „дигитална трансформација“.

На први поглед, „дигитална трансформација“ је нови термин који означава нешто што већ постоји, а то је дигитализација. Али то није тако, већ постоји суштинска разлика.

Дигитализација је пребацивање једног процеса који имате у вашој компанији у дигитални облик. На било који начин.

Са друге стране, дигитална трансформација се односи на компетно ваше пословање. Једноставније речено, то значи дигитализација већине или свих процеса који постоје у компанији, и најзначајније од свега, је њихова међусобна повезаност.

Трансформација пословања је процес који траје и који изискује да констатно унапређујете ваше пословне процесе, а самим тиме и ваше пословање ће бити успешније.

Један од добрих предуслова је да постоји воља менадзмента као и целе компаније да се мења култура пословања као и навике свих осталих учесника, како би временом вођење процеса у дигиталној форми били јаснији и боље мерљивији, путем фактора који Ви дефинишете.

Један од предуслова трансформације компаније је избор правог софтверског решења који ће Вам омогућити да све своје процесе међусобно повежете при чему ће проток инфомрација се несметано одвијати.
Предности су вишеструке, а једна од најважнијих је могућност да на једном месту убачена информација се може користити и у свим другим евиденцијама које су потребне за несметано одвијање Вашег пословања.

Оваквим приступом пословања, а уз помоћ софтвера имате решење за континуално унапређење Ваше компаније.

На позив Спске асоцијације за рушење, деконтаминацију и рециклажу представници компаније СЕТ доо су одржали кратко предавање о процесу дигиталне транформације компаније који је почео 2012 године пребацивањем појединачних процеса и њихово вођење у дигитални облик.

Сам процес дигитализације трансформације и даље траје, али са добрим темељима које смо поставили, менадзмент компаније СЕТ доо има јасну визију како ће своје процесе побољшавати и циљ им је да све тренутне процесе дигитализују.

Самим тиме поред осталих предуслова у промени културе пословања компаније и свих њених учесника створила се и потреба да се развије информациони систем уз помоћ којег ће компанија моћи да одоли свим интерним и екстерним изазовима са којима се суочава у укупном пословању (административном, финансијском, производном и развојним сегментима).

Информациони систем СИМА који је развијен унутар компаније је цлоуд басе платформа сачињена од основног модула, а уз могућност додавања осталих већ постојећих модула или развијања нових специфичних, са циљем прилагођавања Вашем пословању.

Не постоји ограниченост коришћења информациониог система, јер је погодан за сва привредна друштва и софтвер могу користити сви у пкопманији, од руководства преко рачуноводства па све до запослених са најмање додељених привилегија.
СЕТ доо сматра да је прави избор софтвера један од главних предуслова за успешну дигиталну трансформацију, а у овом тренутку компанија броји преко 200 запослених где уз све наведе промене које су се дешавале на тржишту копманије је успела да одржи висок ниво конкурентности.
О самом софтверском решењу и о значају коришћења инфомрационог система у вашем пословању можете контактирати Спску асоцијацију за рушење, деконтаминацију и рециклажу, како би присуствовали новом кругу предавања на ову тему.