Иницијатива ће одражавати искуство асоцијација у одржавању конференција, састанака и регулаторних седница на европском нивоу, као и са многим нашим националним асоцијацијама, о кружној економији и грађевинарству.

Пројекат ће на  информативан начин објединити најчешћа питања, изазове и заблуде с којима се суочава индустрија ДДР (рушење, деконтаминација и рециклажа).

Главни циљ ове иницијативе је помоћ националним удружењима и специјализованим добављачима да користе нови језик кружне економије и позиционирају нашу индустрију као део решења.

Пројекат ће укључивати различите активности (вебинари, информативни чланци, публикације)… како би се достигла шира публика и ажурирале информације.

Извор – ЕДА вебсајт:

EDA is preparing an ambitious project about circular economy