Искуства из Белгије и Француске учесницима конференције пренео је Јохан Д Хуг  из белгијске федерације ЦАСО, који се у њој бави менаџерским пословима везаним за рушење и рециклажу, док је о програму рециклирања у Финској говорио Каи Салми.

У име белгијске асоцијације Хуг је у својој презентацији говорио о припреми за рециклажу, о искуствима која је стекао на пословима у Белгији и Француској, затим о селективном рушењу, као и о припреми истог, затим о значају плаћања пореза и такси у области рушења објеката, као и на проналажење одговарајућег места за одлагање грађевинског отпада, а да се не наруши животна средина. Истакао је изузетну важност тога да се поставе и спроводе одговарајућа законска решења и правила за рушење, сепарацију и одношење тако разврстаног грађевинског отпада на депоније.
Директор финске компаније Дилит  Каи Салми је у свом излагању на тему програма рециклирања у Финској изразио задовољство што је његова земља једна од најчистијих у свету и то управо захваљујући свести о потреби очувања животне средине и то не само стручне, већ и најшире јавности, уз снажну подршку Власти своје земље.
Његова компанија је један од лидера у рушењу девастираних објеката, али и рециклажи добијеног материјала који се потом даље користи у грађевинској индустрији и то најчешће за изградњу путева, чиме је посао рушења постао један од најпрофитабилнијих у области грађевинарства.

Подсећајући на слоган, везан за име компаније – ,,ми бришемо све ваше проблеме“, Салми је изразио наду да ће велико искуство његове фирме моћи да се примени и у другим земљама, показујући тиме да њихови стручњаци и на туђем терену могу бити једнако успешни као и на свом.