Рушење експрописаних објеката за потребе површинских копова

-Мирослав Чантрак