Ако посећујете БАУМ-а сајам, можете свратити до штандова наших пријатеља, чланова ЕДА.