Решавање еколошких проблема који ствара отпад од рушења и грађења је једна од најважнијих тачака наших активности.

Ширењем информација и едуковањем можемо постићи да се јавност упозна са активностима у овој области.

Текстове које су председник СДА Дејан Бојовић и потпредседник Виктор Кобјерски написали за “Гласник инжењерске коморе Србије” и часопис “GRENEF”  са темама едукације и поновне употребе ресурса можете прочитати на:

https://www.grenef.com/novosti/

http://www.ingkomora.org.rs/glasnik/42/