Српска Асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је 27.11.2019 године потписала Протокол о сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије (АИНС).

Овим протоколом АИНС и СДА изражавају спремност за успостављање међусобне сарадње у области инжењерске струке и науке, а сходно својим циљевима и задацима, у областима деловања СДА.

Протокол је потписан у свечаној атмосфери, од стране Проф.др Бранка Ковачевића, дипл.инж.ел. испред АИНС-а и Дејана Бојовића дипл.инж.мех. у руд. испред СДА, уз присуство чланова Асоцијације.

Ово је врло значајан документ у смислу кадрова, едукације и промовисања индустрије.