Српска Асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је учествовала на Првом Интернационалном Форуму за рушење у Русији, одржаном 4-5.2020. године у Москви.

Председник СДА, Дејан Бојовић је говорио о Значају Асоцијације, Зашто је Асоцијација потребна, Које предности Асoцијација може донети и Искуства Србије у индустрији рушења.

Ово је био значајан догађај за интернационализацију нашег рада и деловања, представљања СДА и њених чланова, размене индустријских и научних радова и стварања сарадње у индустрији и науци.