ЕДА Годишњак 2020  прикупља стручност и знање индустрије рушења.
Циљ ове посебне публикације је да промовише најбољу праксу и буде референтни документ како би се стекао осећај стања у овом сектору и сазнало више о националним удружењима која су укључена у ЕДА.

Годишњак је скуп чланака које су припремили чланови ЕДА-е и други кључни актери у индустрији.

Одломак који представља рад СДА (на енглеском језику) и више информација о годишњаку можете пронаћи на ЕДА вебсајту кликом на линк:

Approach the Serbian Demolition Association