Изменама и допунама Закона о управљању отпадом и доношењем Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења, који су ступили на снагу 2023. године, по први пут је у законодавном систему Република Србије дефинисан појам отпада од грађења и рушења. Тако је формирана нова категорија отпада, а сами тим и потреба за новим занимањима и то у извођачком, пројектантском, инспекцијском и контролном смислу.

На основу донетих прописа, Српска асоцијација за рушење, деконтаминацију и рециклажу је већ обавила обуке и сертификовала прве компаније за рад са азбестом, његово уклањање, паковање, транспорт и трајно складиштење. То је међународно признат сертификат, јер у Републици Србији не постоји та врста занимања, а које је врло значајно за претходно уклањање опасних материјала из објеката који се руше, реновирају и енергетски обнављају. Ова обука је успостављена и устаљена у циљу спровођења законито утврђеног управљања овом врстом отпада, за све субјекте који обављају ову врсту делатности.

У оквиру нових законских решења и у консултацијама са европским колегама, Српска асоцијације је припремила нове обуке, које се односе на стварање, управљање и добијање новог материјала од отпада од рушења и грађења. Овим су употпуњене активности асоцијације ка стварању нових професионалних занимања.

Створени су услови за обуку инвеститора и извођача у следећем:

  • Стручни тимови за преглед објеката;
  • Израда Плана (пројекта) управљања отпадом од рушења и деконтаминације;
  • Оспособљавање лица овлашћених на градилиштима за управљање отпадом од рушења и грађења;
  • Израда пројеката за складиштење и прераду материјала насталих извођењем грађевинских радова;
  • Стручно оспособљавање радника и инжењерског кадра за послове рушења, деконтаминације и рециклаже.

За јединице локалне самоуправе створени су услови за обуку следећих:

  • Запослени у организационим јединицама који издају решење о сагласности на Пројекте и Планове за управљање отпадом од рушења и грађења;
  • Надлежни инспектори запослени у организационим јединицама који обављају послове инспекцијског надзора;
  • Запослени у Јавним комуналним предузећима.

Сви заинтересовани за похађање обуке и помоћ у спровођењу предметне законске регулативе, могу нас консултовати преко e-mail адресе: info@serbiandemolition.org.