После доброг пријема свог првог издања, објављеног 2020. године, Европски институт за деконтаминацију (EDI) ради на новој публикацији 2021 – Деконтаминација опасних супстанци.

Главни циљ ове публикације је прикупљање и размена информација повезаних са релевантним опасним супстанцама које се могу појавити у грађењима, рушењима, демонтажама или обновама.

Намењен је широј јавности.

Више информација можете добити кликом на линк:

EDI Special Publication 2021 – Decontamination of hazardous substances