Каи Салми, члан Одбора ЕДА у име Финске асоцијације за рушење (ФДА), учествовао је на састанку фокус групе управитеља отпадом, коју је 14. јула организовала Европска агенција за хемикалије (ЕЦХА).

Циљеви рада су:
-боље разумевање потреба управитеља отпада, анализом конкретних случајева употребе, проценом најбољих начина за ширење и стављање СЦИП података на располагање различитим актерима у ланцу отпада
-припрема спецификација за прављење података СЦИП-а који би били лако доступни за употребу у пракси и компанијама за управљање отпадом у наредним годинама и договарање даљих активности које ће се предузети на јесен 2020. године.

ЕЦХА је радила на успостављању СЦИП базе података за информације о забрињавајућим супстанцама као таквим или у сложеним предметима (Производи), како је предвиђено у чл. 9 (2) Оквирне директиве о отпаду (ВФД).

ЕЦХА тренутно ради на томе да подаци СЦИП-а које доставе добављачи буду доступни на почетку 2021. године.

Прва верзија објављених података биће прилагођена потребама потрошача, док ће се потребе управитеља отпада, које су највероватније различите, детаљније решавати у каснијим фазама.

Да би се одредиле те специфичне потребе, неопходно је разговарати са удружењима за преношење отпада како би СЦИП подаци на крају могли бити доступни за  подршку различитим управљањем отпадом.

СДА је приликом посете г. Салмија Београду разговарала на ову тему, која је веома значајна за развој наше индустрије и договорена је сарадња две асоцијације.

 

 

*Source: EDA website https://www.europeandemolition.org/communication/news/eda-participates-in-the-group-of-waste-operators-organized-by-echa