Европски комитет за стандардизацију (CEN) одобрио је учешће Европске асоцијације за рушење (ЕДА) у CEN/ TC 151 „Грађевинска опрема и машине за грађевински материјал – безбедност“.

Овај Технички комитет ради на стандардизацији у области безбедности машина и опреме која се користи на градилиштима, за зимску службу и одржавање аутопутева, као и за производњу и прераду минералних грађевинских материјала.

CEN/ TC 151 подељен је у више пододбора: ВГ1 – Машине за земљане радове – Безбедност; ВГ11 – Машине и постројења за рударство и обраду природног камена – Безбедност; Г13 – Машине и постројења за производњу и обраду  равног стакла – Безбедност; ВГ15 – Електромагнетна компатибилност; ВГ16 – Машине за управљање путевима – Безбедносни захтеви; ВГ18 – Машине и постројења за производњу  и обраду шупљег и специјалног стакла – Безбедност; ВГ3 – Опрема за бушење и темељење; ВГ4 – Машине за бушење тунела (ТБМ) и повезане машине и опрема – Безбедност; ВГ5 – Машине за изградњу путева – Безбедност; ВГ6 – Машине и опрема за обраду грађевинског материјала (преносни, ручно вођени, носачи, на шинама или самоходни) – Безбедност; ВГ8 – Опрема за припрему и руковање бетоном – Безбедност; и ВГ9 – Машине и постројења за производњу цемента, креча и гипса, укључујући дробљење, просејавање, димензионисање и рециклажу – Безбедност.

Европски комитет за стандардизацију је удружење које окупља национална тела за стандардизацију 34 европске државе. И то је једна од три европске организације за стандардизацију (заједно са CENELEC и ETSI) које су Европска унија и Европска асоцијација за слободну трговину (ЕFTA) званично признале као одговорне за развој и дефинисање добровољних стандарда на европском нивоу.

Преузето са:

EDA joins CEN/TC 151