ЕДА (Eurоpean Demolition Association) је одржала годишњу конференцију у Амстердаму од 15. до 17. јуна уз подршку ВЕРАС-а, Националне Асоцијације Холандије и Европског Института за Деконтаминацију.

Конференција је окупила значајне учеснике из области рушења, деконтаминације и рециклаже, који се баве овим пословима у ЕУ и широм света. На конференцији су разматрани догађаји и активности из претходне године, као и смернице за будући период.

Посебна пажња је посвећена штампаним материјалима који су израђени у претходном периоду и њиховом значају у едукацији чланова и других заинтересованих страна.

Такође је уведена и нова награда за најбољи студентски рад на тему „ ЦИРКУЛАРНА ЕКОНОМИЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ“, за области рушења, деконтаминације и рециклаже у којој већ учествују и радови из наше земље. Ова награда ће се по први пут доделити 2024. године, а као национална асоцијација ћемо и своје награде доделити на конференцији која се традиционално одржава у новембру месецу.

Напредак индустрије у свим државама је видљив, а очекују се додатна унапређења кроз измене законских форми и повећање броја чланова извођача и пројектаната кроз редовну едукацију и специјализацију. Конференција је била пуна интересантних примера из праксе који се користе као добри примери и дају упутства за најбоље управљање овим процесима рада.

Занимљиво је било представљање Европске комисије и њихових планова како би се целокупна област учврстила и добила још значајнију улогу.

На крају, конференција је пружила могућност упознавања са тенденцијама којима тежи наша индустрија, дружења и размењивања искуства са колегама.